Litter "A" 

Lika Grandi Felini SFL by 11 & Naby MNS d 03

(date of birth  24.05.2021)

DSC_2060
DSC_2060

DSC_2058
DSC_2058

DSC_2059
DSC_2059

DSC_2060
DSC_2060

1/7

Name: Akvarelka Grandi Felini

Пол: кошка/ female

Окрас: f 22 03

Статус: Зарезервирована

DSC_2040
DSC_2040

DSC_2042
DSC_2042

DSC_2041
DSC_2041

DSC_2040
DSC_2040

1/8

Name: Anime Grandi Felini

Пол: кошка/ female

Окрас: f 24 03

Статус: наблюдение питомника

DSC_0672
DSC_0672

DSC_0677
DSC_0677

DSC_0682
DSC_0682

DSC_0672
DSC_0672

1/7

Name: Aviona Grandi Felini

Пол: кошка/ female

Окрас: f 22 03

Статус: свободна

DSC_0823
DSC_0823

DSC_0844
DSC_0844

DSC_0822
DSC_0822

DSC_0823
DSC_0823

1/6

Name: AnnaBell Grandi Felini

Пол: кошка/ female

Окрас: f 24

Статус: свободна

DSC_2221
DSC_2221

DSC_2227
DSC_2227

DSC_2218
DSC_2218

DSC_2221
DSC_2221

1/9

Name: Archie Grandi Felini

Пол: кот/ male

Окрас: ny 24

Статус: свободен

DSC_1971
DSC_1971

DSC_1968
DSC_1968

DSC_1965
DSC_1965

DSC_1971
DSC_1971

1/8

Name: Apollo Grandi Felini

Пол: кот/ male

Окрас: n 03

Статус: свободен

DSC_2082
DSC_2082

DSC_2083
DSC_2083

DSC_2082
DSC_2082

1/2

Name: Aksiniya Grandi Felini

Пол: кошка/ female

Окрас: f 

Статус: свободна

DSC_2052
DSC_2052

DSC_2051
DSC_2051

DSC_2050
DSC_2050

DSC_2052
DSC_2052

1/4

Name: Armany Grandi Felini

Пол: кот/ male

Окрас: n

Статус: свободен

Litter "B" 

Goldi Grandi Felini SFL 71 by 25 & Naby MNS d 03

(date of birth  31.05.2021)

DSC_2275
DSC_2275

DSC_2272
DSC_2272

DSC_2003
DSC_2003

DSC_2275
DSC_2275

1/15

Name: Bantik Grandi Felini

Пол: кот/ male

Окрас: n 03

Статус: свободен

DSC_2250
DSC_2250

DSC_2251
DSC_2251

DSC_2007
DSC_2007

DSC_2250
DSC_2250

1/15

Name: Baron Grandi Felini

Пол: кот/ male

Окрас: n 22 03

Статус: свободен

DSC_0329
DSC_0329

DSC_0335
DSC_0335

DSC_0325
DSC_0325

DSC_0329
DSC_0329

1/5

Name: Bruno Grandi Felini

Пол: кот/ male

Окрас: n 03

Статус: свободен

DSC_0086
DSC_0086

DSC_0081
DSC_0081

DSC_0089
DSC_0089

DSC_0086
DSC_0086

1/5

Name: Beatrice Grandi Felini

Пол: кошка/ female

Окрас: f 25

Статус: свободна

DSC_0174
DSC_0174

DSC_0178
DSC_0178

DSC_0181
DSC_0181

DSC_0174
DSC_0174

1/4

Name: Barry Grandi Felini

Пол: кот/ male

Окрас: n 25

Статус: зарезервирован

DSC2271
DSC2271

DSC_2268
DSC_2268

DSC_0138
DSC_0138

DSC2271
DSC2271

1/18

Name: Xena Grandi Felini

Пол: кошка/ female

Дата рождения: 11.03.2021

Окрас: f 

Статус: свободна